Biser

Ispred mene dvije posude u jednoj maline druga puna do vrha višanja. Jedem uživam i onako sam za sebe rekoh imali ovo i u Dženetu. Iz druge prostorije naže odgo...